Báo giá thiết bị CNTT 2

Báo giá thiết bị CNTT 2

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty chúng tôi hiện nay đang cung cấp các thiết bị Công nghệ thông tin, chúng tôi xin gửi báo giá tới Quý khách hàng với danh mục hàng hóa như bảng kê sau: Bảng kê chi tiết