Tụ bù, Bộ chuyển đổi ngồn tự động ATS, Thiết bị điện